Centrum Kształcenia Zawodowego - Ośrodek Nauki Zawodu organizuje kursy:
  • BHP
  • wychowawców wypoczynku
  • kierowników wypoczynku
  • kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
  • dokształcające i inne